1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
මුල් පිටුව >> අප ගැන >> දළ විශ්ලේෂණය
දෝශය
 • JFolder::create: Could not create directory
 • Can't create directory: images/stories/thumbnails
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • Can't create directory: images/stories/thumbnails/remote
 • JFolder::create: Could not create directory
දැන්වීම
 • Change the permissions for all the folders to 777
 • Change the permission for all the folders to 777

දළ විශ්ලේෂණය

මනු දැක්ම

සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය කිරීමේ අටියෙන් වතු සහ දේපල තක්සේරු කිරීම සහ කළමණාකරණය කිරීමේදී ඉතා උසස් තත්වයේ ගෝලීය ප්රමිති හරහා වෘත්තීයමය නිපුණතාව පවත්වාගෙන යාම.


මෙහෙවර ප්රකාශනය

ශ්රී ලංකා රජයට සවීස්තරාත්මක වෘත්තියමය තක්සේරුකරණයක් සහ දේපළ කළමණාකරණ සේවයක් ලබාදීම සහ කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායි කළමනාකරණ ව්යූහයක් හරහා තරඟකාරීවීම සහ වියදම් පිළිබඳව විමසිලිමත් වීම.

අප ඉතිහාසය

1815 දී බි්රතාන්පාලනය ආරම්භ වීමත් සමඟම රට තුළ ඉඩම් අයිතිය, පරිහරණය සහ ඉඩමට හිමිකම් කීම ආදියෙහි වෙනස්කම් ඇතිවිය. කාලයත් සමඟම රජයට කරන ලද සේවයට ඉඩම් ලබාදීම වෙනුවට මුදල් ගෙව්ම් සිදුකිරීමට නීති සම්පාදනය කරන ලදි. මෙසේ කරන ලද්දේ•

රජයේ ඉඩම් විකිණීමේදී සහ බදු දීමේ දී

 • ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේදී
 • ඔප්පු සහ සන්නස් ලියාපදිංචි කිරීමේදී
 • ඉඩම් පුනගැනුම්
 • මායිම් නිරූපණය
 • ඉඩම් වෙන්කිරීම
 • මහනුවර ඉඩම් පවරාදීම
 • පරම්පරාගත කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම
 • ඉඩම් මැනීම
 • ඉඩම් අත්කරගැනීම

1921 ජූනි මස පළමුවෙනිදා පළාත් පාලන මණ්ඩලයක් ලෙස රජයේ දේපලවල වාර්ෂික තක්සේරු, නාගරික නිශ්චල දේපල තක්සේරු සහ අනිකුත් ඉඩම් තක්සේරු කිරීමට ආරම්භ කරන ලදි.


1923 දී පළාත් පාලන මණ්ඩලය යටතේ රජයේ තක්සේරුකරු සහ ඔහුගේ සේවකයින් සඳහා සැළසුම් සකස් කරන ලද අතර රජයේ තක්සේරුකරු විසින් රජයේ ඉඩම් තක්සේරු කිරීම, බූදල් බදු තක්සේරුකිරීම, ඉඩම් අත්කරගැනීම සහ තක්සේරු කිරීම සහ ප්රාදේශීය බදු වරිපණම් සඳහා ප්රාදේශිය පාලන මණ්ඩල තක්සේරු කිරීම ආදී කාර්ය්යන් සිදුකරන ලදි.


රජයේ තක්සේරුකරු පත්කරනු ලැබීමත් සමඟම සිවිල් පරිපාලනමය සේවාවක් ලෙස පැවති තක්සේරු කිරීම වෘත්තීයමය තක්සේරු කිරීමක් බවට වෙනස් විය. වැඩ ප්රමාණය වැඩි ව්මත් සමඟම 1926 දී නියෝජ්රජයේ තක්සේරුකරුවකු පත්කරන ලදි.

1933 ඔක්තෝබර් මස 1 වෙනිදා රාජ්භාණAඩාගාරයත් සමඟ දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධ කරන ලද අතර රාජ්භාණAඩාගාරයේ තක්සේරු අංශය ආරම්භ කරන ලදි.


1932 මාර්තු මස ජේ.ජී. මෝර්ලි මහතා රාජ්භාණAඩාගාරයේ තක්සේරු අංශයේ රජයේ තක්සේරුකරු ලෙස පත්කරන ලද අතර ඉන්පසුව 1933 ඔක්තෝබර් මස 18 වන දින ඒ.ජී.බී. විටෙකර් මහතා මෙම තනතුරට පත්කරන ලදි.

වර්ෂ 1939 වන විට රජය වෙනුවෙන් තක්සේරු සේවා කරගෙන යනු ලබන ආයතන 2 ක් විය. එනම් භාණ්ඩාගාරයේ තක්සේරු අංශය සහ පළාත් පාලන තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවයි.


සේවකයන් අඩුකිරීමේ පියවරක් ලෙස 1939 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ඉහත සඳහන් එAකක 2 එකතුකරන ලද අතර එක් නිළධාරියකු යටතේ ක්රියාත්මක කිරීමට සළස්වන ලදි. මෙහි ප්රතිඵලයක් ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව භාර නිළධාරියා ලෙස කපිතාන් ඊ.ජී. ඊස්ට්මන් මහතා ප්රධාන තක්සේරුකරු ලෙස පත්කරන ලදි.

දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු ˆපොදු අංශය˜ සහ ˆතක්සේරු (වරිපණම් අංශය)˜ යනුවෙන් කොටස් 2 කට ඛෙදන ලද අතර එකී අංශ 2 සහකාර තක්සේරුකරුවකු යටතේ ක්රියාත්මක කරන ලදි.

කපිතාන් ඊ.ජී. ඊස්ට්මන් මහතා 1946 වර්ෂයේ ජූනි මස 30 වන දින ප්රධාන තක්සේරු ධූරයෙන් ඉවත් ගිය අතර ඉන්පසු සී. ස්ටුවර්ඩ් ඹ්ර් මහතාව ප්රධාන තක්සේරුකරු ලෙස පත්කරන ලදි.


ස්ටුවර්ඩ් ඹ්ර් මහතාගේ අස්වීමත් සමඟම 1948 පෙබරවාරි 1 වන දින පී.එච්. වික්රමසිංහ මහතාව ප්රධාන තක්සේරුකරු ලෙස පත්කරන ලදි. ඔහු මෙම තනතුර හෙබවූ පළමු ශ්රී ලාංකිකයා වන අතර ඔහුගේ ධූර කාලයේ දී තක්සේරු ක්ෂේස්ත්රයේ වෘත්තීයමය පිළිගැනීමක් ලබාදීමට තක්සේරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් ලංකා කාර්මික විද්යාලයේ ආරම්භ කරන ලදි.

මහාචාර්ය්කැල්ඩෝ ගේ නිර්දේශයට අනුව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ˆධන බද්ද˜ හඳුන්වාදීම සහ ඛණිජ තෙල් සංස්ථා පනත යටතේ පෙට්රල් පිරවුම්හල් අත්පත් කරගැනීම නිසා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය්යභාරය අධික වූ අතර 1948 දී 83 ක් වූ සේවක පිරිස 1967 වන විට 222 දක්වා වර්ධනය වීම නිසා මෙම වැඩිවූ වැඩ කොටස සාර්ථකව දරාගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවට හැකිවිය.

1967 දී ඩී.පී.පී. අබේගුණවර්ධන මහතා ප්රධාන තක්සේරුකරු ලෙස පත්වූ අතර මොහුගේ ධූර කාලයේදී දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රගති පාලන පද්ධතිය මුලින්ම හඳුන්වාදෙන ලදි. තවද මොහුගේ ධූර කාලයේදී තක්සේරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ලංකා කාර්මික විද්යාලයේ සිංහල මාධ්යයෙන් ආරම්භ කරන ලදි.

1970 මහ මැතිවරණයෙන් පසු, මෙතෙක් ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ තිබූ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මුදල් අමාත්යාංශය යටතට ගෙන එන ලදි.

1971 දී අබේගුණවර්ධන මහතා ඔහුගේ ධූරයෙන් අස්වූ අතර ඉන්පසු කෙටි කාලයකට මුදල් අමාත්යාංශයේ සහකාර ලේකම් එල්.ඹ්. සිල්වා ප්රධාන තක්සේරුකරු ධූරය හොබවන ලද අතර 1974 අගොස්තු 1 වන දින කේ.එස්.පී.ඩී. ප්රනාන්දු මහතා ප්රධාන තක්සේරුකරු ලෙස පත්කරන ලදි.


1974 දී දෙපාර්තමේන්තුව තැනින් තැනට තම කාර්ය්යාලය වෙනස් කිරීම නවතා කොළඹ 10 මරදාන පාරේ අංක 748 දරණ ස්ථානයේ තක්සේරු නිවස පිහිටුවනු ලදි. මෙය මින්පසු තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මූලස්ථානය විය.

තක්සේරුකරුවන්ගේ වෘත්තිය පාඨමාලාව වු වතු කළමනාකරණය සහ තක්සේරුකරණය :ෑිඒඑැ ඵ්බ්ටැපැබඑ ්බා ඪ්කම්එසදබ- පිළිබඳ විද්යා උපාධිය වර්ෂ 1972 දී කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ ආරම්භ කරන ලදි. ඉන්පසු මේ පාඨමාලාව විද්යෝදය විද්යාලයේ (වර්තමාන ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාලය)ආරම්භ කරන ලදි. මෙලෙස තක්සේරු ක්ෂේස්ත්රය වඩාත් වෘත්තීය මට්ටමකට උසස් වෙන ලදි.

1975 දී අංක 23 දරණ තක්සේරුකරුවන්ගේ ආයතන පණත පාර්ලිමේන්තුවේදී පිළිගන්නා ලද අතර 1979 දී තක්සේරුකරුවන්ගේ ආයතනය පිහිටුවන ලදි. තක්සේරුකරුවන්ගේ ආයතනය පිහිටුවීමෙකන් පසු තක්සේරු ක්ෂෙAස්ත්රයේ වෘත්තිකයන් වැදගත් ආයතනයක සාමාජිකයන් බවට පත්වූහ. වර්ෂ 85 ක් ඈතට විහිදුනු අතීතයක් ඇති අපෙA පූර්වගාමීහු ඔවුන්ගේ හසල දැනුම සහ ප්රවීනත්වය මගින් තක්සෙAරුකරණය සහ වතු කළමනාකරණය පිළිබඳව සම්ප්රදායන් සහ උසස් තත්වය පවත්වා ගනිමින් රාජ්අංශයේ උතුම් වෘත්තීය ආයතනයක් අපට හිමිකර දුන්හ. මහත් උත්සාහය, මනා හික්මීම සහ වෘත්තීමය කැපවීම මඟින් ගොඩනගා ගන්නා ගද ක්රම විද්යාව විසින් දියුණුවන තාක්ෂණය මඟින් පාලනය වන්නා වූ ලොAකයක වෘත්තීමය පරිපූර්ණත්වයට ළඟාවීම සඳහා උදාරවූත් උසස්භාවයෙA හිණිපෙත්තට ළඟාවූත් වෘත්තීය තක්සෙAරුකරුවන් වශයෙන් අප ක්රියාකළ යුත්තෙA කෙසේද යන්න අපට පෙන්වා දෙනු ලැබේ.


යාපනය සහ කළුතර දිස්ත්රික් කාර්යාලයෙන් බදුල්ල සහ නුවර ප්රාදෙAශීය කාර්යාලයද ආරම්භයෙAදි පිහිටුවීම මඟින් දෙපාර්තුමේන්තුවේ කාර්ය විමධ්යගත කිරීම ආරම්භ වූ අතර පසුව මෙය මඩකලපුවේ දිස්ත්රික් කාර්යාලයෙන්ද මාතර, කුරුණෑගල සහ ගම්පහ ප්රාදෙAශීය කාර්යාලයද පිහිටුවීම දක්වා පුළුල් කරන ලදි.  නව ප්රගතිය වන්නෙA 2006 වර්ෂයෙAිරත්නපුර සහ අනුරාධපුරයෙA ප්රාදෙAශීය කාර්යාල පිහිටුවීමයි... බී. එල්. ආරියතිලක මහතා ප්රධාන තක්සෙAරුකරු ලෙස ක්රියාකල 1980-1991 වකවානුව කුල දෙපාර්තුමේන්තුවේ වැඩ පරිගණකගත කිරීම සඳහා ප්රගති පාලන පද්ධතිය (ඡරදටරුිි දබඑරදක ීහිඑැප) වේගවත් කිරීමේ අටියෙන් නව චක්රලෙAඛයක් හඳුන්වාදීම සිදුකරන ලද අතර ශ්රී ලංකා තක්සෙAරු සෙAවය සඳහා සෙAවා සංග්රහයක් හඳුන්වාදීම පිණිස කමිටුවක් පත්කරන ලදි...

වර්ෂ 1988 සිට ආරියතිලක මහතාගෙA ධූරකාලයෙAදී ආණ්ඩුවට අයත් ව්යාපාර ව්යවසාය පුද්ගලීකරණය කිරීමේදී දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් තක්සෙAරුකිරීමේ කටයුතුවල වැඩි කොටසකට උරදෙන ලදී.

1991 සිට 1996 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ එස්.එන්. විජේපාල මහතා ප්රධාන තක්සේරුකරු ධූරය හෙබවීය. එතුමා 1983 සිට නියෝජ් තක්සේරුකරු ලෙස අතිමහත් සේවයක් සිදුකළ අතර ඔහු වඩාත් උනන්දුව දැක්වූ කාර්ය්යය වූයේ තක්සේරුකරුවන් උදෙසාම වෙන්වූ සේවයක් පිහිටුවීම සහ ප්රගති පාලන පද්ධතිය වෘත්තීය පරිපූර්ණත්වය ළඟාකර ගැනීමේ අරමුණින් වර්ධනය කිරීමත්ය.

1996 දී එච්.ආර්. සිල්වා මහතා ප්රධාන තක්සේරුකරු වශයෙන් ධූරය භාරගත් අතර හෙතෙම 2006 දක්වා එය හෙබවීය. ශ්රී ලංකා තක්සේරු සේවාවේ සේවා සංග්රහය 1988.01.01 දින සිට බලපැවැත්වේ.


ප්රධාන තක්සේරුකරු තනතුර අධ්යක්ෂ ජනරාල් පදවිය ලෙස වෙනස් කරන ලද අතර මුළු වෘත්තීය කාර්ය්මණ්ඩලය 261 සිට 311 දක්වා වර්ධනය කරන ලදි. දෙපාර්තමේන්තුවට බැඳීමට ඇති මූලික සුදුසුකම උපාධියක් දැරීම දක්වා ඉහළ නංවන ලද අතර දැනට දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගනු ලබන්නේ දේපළ කළමණාකරණය සහ තක්සේරුකරණය පිළිබඳ විද්යා උපාධි (විශේෂ) දරන්නන් පමණි.

2006 අප්රේල් මස 3 වන දින, දේපළ කළමනාකරණය සහ තක්සේරුකරණය පිළිබඳ ගෞරව උපාධිධාරී සහ ඍෂක උපාධිධාරී වන පී.ඩබ්. සේනාරත්න මහතා ශ්රී ලාංකීය සුදුසුකමක් ලබා ප්රධාන තක්සේරුකරු ධූරය හෙබවූ පළමුවැන්නා බවට පත්විය.

පරිගණක පරිසරයක් තුළ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලනය සහ වෘත්තියමය ප්රගතිය සැළකිල්ලට ගනිමින් එතුමා විසින් ඪසිසදබ 2012 නම් වූ පුළුල් දැක්මක් ස්ථාපිත කරවන ලද අතර දැනට එය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.


තක්සේරුකරණය සහ දේපළ කළමණාකරනය පිළිබඳ ක්ෂෙAස්ත්රයන් තුළ නව රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමට වෘත්තීය කාර්ය්මණ්ඩලය 311 සිට 438 දක්වා වර්ධනය කරන ලදි. තවද තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟම තක්සේරුකරණය සමකාලීන කිරීමට සෑම කාර්ය්යාලයකම පරිගණක ජාලා ස්ථාපිත කරන ලදි. සේවකයන්ට මනා වෘත්තියමය රැකියා පරිශ්රයක් ඇති කිරීමට ප්රධාන කාර්ය්යාලය සහ පුහුණු මධ්යස්ථානය නවීකරණය කරන ලදි. නව තෙමහල් පුහුණු මධ්යස්ථානයක් මහනුවර ස්ථාපනය කිරීමත් සිදුකෙරිිනි.

වර්තමාන ක්රමවේදයේ ගැටළු අවබෝධ කරගැනීමෙන් අනතුරුව ඪසිසදබ 2012 සැළැස්ම කි්රයාත්මක කරන ලදි. මෙම සාමූහික සැළැස්ම 2007 ජනවාරි 1 වන දා සිට කි්රයාත්මක කරන ලද අතර එය 2011 දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය. එමඟින් පහත සඳහන් අරමුණු බලාපොරොත්තු වෙයි.


 • නිපුණ දැනුම තුළින් වෘත්තීයමය අවංකකම
 • හැකියා වර්ධනය තුළින් අභිප්රේරණය
 • නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් කඩිනම් සේවය
 • යාවජීව අධ්යනය සහ කාර්ය්සාධන ඇගයීම තුළින් රැකියාවේ ගරුත්වය
 • කැපවීම තුළින් කාර්යක්ෂම බව